Raamweg 4
2596 HL Den Haag
M 06-12675589
E contactformulier

Relatietherapie Den Haag

In iedere relatie komen spanningen voor. Dat is normaal. Als de spanningen groot zijn, komen er vaak meer ruzies en groeien jullie onbedoeld langzaam uit elkaar.
Soms lukt het niet om samen deze spanningen op te lossen. Omdat jullie veel om elkaar geven en jullie samen veel hebben meegemaakt, willen jullie de relatie vooralsnog niet beëindigen. Als jullie er samen niet meer uitkomen, kunnen jullie ervoor kiezen om hulp te zoeken.

Meer inzicht in elkaar

Ik zie relatietherapie niet altijd als een laatste poging om de relatie te redden. Meestal krijgen partners door relatietherapie meer inzicht in elkaar en verdiept het de relatie. Ook kan het voorkomen dat partners door het verkregen inzicht besluiten om de relatie te beëindigen. Dat is dan een bewuste keuze geworden.

Inzicht in oorzaken

In de gesprekken worden de problemen in kaart gebracht en ontstaat inzicht in de oorzaken van de ontstane spanningen en de manier waarop jullie elkaar door jullie gedrag beïnvloeden. Soms speelt hetgeen een van beide partners in het verleden heeft meegemaakt een belangrijke rol in de relatie. Inzicht hierin helpt om er anders mee om te gaan.

Relatieproblemen met gezinsleden of ouders

Ook in de relatie tussen ouders en kinderen of tussen familieleden kunnen spanningen ontstaan die de relaties onder druk zetten. Vaak lijdt iedereen daar onder.
In deze situaties kan relatietherapie en bemiddeling ook helpen.
De gesprekken zijn gericht op het herstellen van de relaties, omdat ze vaak de basis zijn in ons leven. Het is mijn ervaring dat spanningen in deze relatie erg ingrijpend zijn in iemands leven.

Op zoek naar oplossingen

Jullie gaan samen op zoek naar oplossingen voor knelpunten die jullie in de relatie ervaren. Inzicht in elkaars behoeften en de bronnen van ergernis geeft goede handvatten om meer rekening te houden met elkaar, waardoor er meer begrip voor elkaar ontstaat, meer verbondenheid wordt gevoeld en de onderlinge communicatie effectiever wordt.

Gesprekken relatietherapie

De gesprekken vinden in principe altijd plaats met jullie samen. Als een van beide een individueel gesprek wil, kan dat natuurlijk ook, mits jullie het daar samen helemaal over eens zijn.
De gesprekken vinden in het begin een- of tweewekelijks plaats, daarna kan er meer tijd tussen de afspraken ingelast worden. Mijn ervaring is dat de meeste partners na zes tot acht gesprekken weer zelf verder kunnen.

Ik kan je helpen met je relatie

Je kunt me altijd bellen (Telefoon: 06 126 755 89) of mailen voor een kennismakingsgesprek. Samen bekijken we hoe ik je kan helpen met jullie relatie.

Een cliënt vertelt over relatietherapie:

“We kunnen weer met elkaar praten en begrijpen elkaar nu beter. Dat geeft veel rust, ook in ons gezin.”

“Door de gesprekken kan ik nu ontspannen met mijn ouders omgaan. Er is een last van mijn schouders afgehaald.”

Lineke Tiktak
Psycholoog Den Haag

Lineke Tiktak is psycholoog te Den Haag

Ik ben drs. Lineke Tiktak, Psycholoog Den Haag is mijn praktijk.

Ik ben lid van het Nederlands Instutuut van Psychologen (NIP). Ik werk volgens de deskundigheidseisen en beroepscode van dit instituut.

Lineke Tiktak is NIP psycholoog te Den Haag