Raamweg 4
2596 HL Den Haag
M 06-12675589
E contactformulier

Individuele training sociale vaardigheden volwassenen


Voor jou?

Herken je jezelf in één van onderstaande situaties?

 • Durf je niet volledig jezelf te zijn in sociale situaties met bijvoorbeeld collega's of vrienden?
 • Vind je het moeilijk om in overlegsituaties of in groepen je eigen inbreng naar voren te brengen?
 • Heb je het gevoel dat je regelmatig wordt afgewezen en voel je je daardoor geremd in contacten met anderen?
 • Is het een probleem voor je om aansluiting bij anderen te vinden, omdat je onvoldoende zelfvertrouwen hebt of omdat je niet goed weet hoe dat moet?
 • Ervaar je dat anderen je niet echt kennen en dat je onopvallend bent in sociale situaties?
 • Is het moeilijk voor je om duidelijk aan te geven waar je grenzen liggen?
 • Weet je niet hoe je moet omgaan met situaties waarin je wordt gepest?
 • Voel je je regelmatig eenzaam?
 • Of ervaar je een ander specifiek probleem in sociale situaties?

Individueel traject

Word je hierdoor belemmerd in je functioneren in de werksituatie, tijdens je studie of privé? Dan is een individuele training in sociale vaardigheden en persoonlijke effectiviteit iets voor jou. Tijdens de training krijg je hulp bij het versterken van je vaardigheden en zelfvertrouwen waardoor je in sociale situaties persoonlijk effectiever en zichtbaarder kunt zijn.

Thema’s individuele training

In het individuele traject wordt gewerkt aan:

 • Het versterken van elementaire vaardigheden, zoals houding, stemgebruik en aankijken.
 • Het bewust worden van je kwaliteiten.
 • Het verwerven van inzicht in het effect van jouw gedrag in sociale situaties.
 • Het bewust worden en bewaken van je grenzen.
 • Het volledig jezelf kunnen zijn in relatie tot de ander.
 • Het kunnen geven en ontvangen van feedback.
 • Het effectief naar voren kunnen brengen van je eigen mening, inbreng, behoeften en belangen zodat je goed uit de verf komt.
 • Effectief en actief kunnen luisteren.
 • Het bewust worden van je sociale omgeving en het aangaan en onderhouden van sociale contacten.

Werkwijze individuele training

In een intakegesprek worden jouw persoonlijke situatie en de factoren die een belangrijke rol spelen bij de wijze waarop je met de situatie omgaat, goed in kaart gebracht.

Op grond daarvan wordt het meestal al duidelijk hoeveel vervolggesprekken nodig zijn om je te helpen. In het algemeen gaat het om 6 tot 8 gesprekken. De vervolggesprekken zijn met name gericht op het verkrijgen van inzicht in jouw persoonlijke situatie en in de wijze waarop je daarmee omgaat. Op grond van het verkregen inzicht word je gemotiveerd om nieuwe praktische vaardigheden in je eigen omgeving toe te passen in een tempo dat bij jou past. Zo kun je het effect ervan ervaren. We evalueren de opgedane ervaring.

Ik kan je helpen bij het versterken van je sociale vaardigheden

Als je meer informatie wenst over deze training, dan kun je gerust contact met mij opnemen. Samen kunnen we nagaan of individuele begeleiding je kan helpen.
Je kunt mij altijd bellen via 06 126 755 89 of mailen voor meer informatie of voor het plannen van een kennismakingsgesprek. Samen gaan we na hoe ik je het beste kan helpen.

Een cliënt vertelt:

“Ik heb nu meer inzicht in mezelf en kan mijn gevoelens herkennen en serieus nemen. Daardoor heb ik meer zelfvertrouwen. Sociale situaties doorzie ik nu beter en daardoor voel ik me meer op mijn gemak.”

Ook individuele coaching persoonlijke effectiviteit in de werksituatie mogelijk

Naast deze training is er specifiek ook de mogelijkheid van de individuele coaching persoonlijke effectiviteit in de werksituatie.

Lineke Tiktak
Psycholoog Den Haag

Lineke Tiktak is psycholoog te Den Haag

Ik ben drs. Lineke Tiktak, psycholoog, mijn praktijk is gevestigd in Den Haag.

Ik ben in het bezit van het certificaat Trainer sociale vaardigheden volwassenen.

Ik ben lid van het Nederlands Instutuut van Psychologen (NIP).

Lineke Tiktak is NIP psycholoog te Den Haag